უძრავი ქონების შეფასება კერძო პირებისათვის


უძრავი ქონების შეფასება უფრო სწორად უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენა წარმოადგენს შეფასების ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებას. კერძოდ ბინის, საოფისე-კომერციულ ფართის, მიწის ან სხვა ქონების შეფასება.

უძრავი ქონების ობიექტური შეფასება საშუალებას აძლევს ყველა ადამიანს დაადგინოს თავისი ქონების ღირებულება უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე სიტუაციის შესაბამისად და ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით. 

უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასების აუცილებლობა განპირობებულია იპოთეკური და სხვა სესხების გაცემის გაიოლებიდან გამომდინარე.  ობიექტური ღირებულების დადგენას კი ახდენს დამოუკიდებელი პროფესიონალი შემფასებელი.

ქონების შეფასებას, სჭირდება ძალიან ბევრი ნიუანსის გათვალისწინება და არა უბრალოდ ერთი შეხედვით განსაზღვრა, რა ეღირება დაახლოებით. 

უძრავი ან მოძრავი ქონების შეფასება კერძო პირს სჭირდება ბევრი სხვადასხვა მიზნისათვის. კერძოდ:


  • ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის შემთხვევაში;
  • დაგირავების შემთხვევაში;
  • დაზღვევის შემთხვევაში;
  • ზარალის განსაზღვრის შემთხვევაში;
  • პოტენციური ინვესტორის მოძიების შემთხვევაში; 
  • და ა.შ.


აქედან გამომდინარე ადამიანმა იცოდეს თავისი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება და არა მარტო იცოდეს, არამედ ჰქონდეს საერთაშორისო სტანდარტებით გაკეთებული შეფასების დასკვნა, რომელსაც  შეადგენს უძრავი ქონების შემფასებელი. 

უძრავი ქონების შეფასება არის ჩვენი  პროფესია და შეგიძლიათ მოგვმართოთ.

ქონების შეფასება, როგორც ვთქვით შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა მიზნებისათვის, საიდანაც გამომდინარეობს ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოს სირთულე და შესაბამისად მომსახურების ფასი. ყველა კონკრეტული შემთხვევა არის ინდივიდუალური და მოითხოვს სხვადასხვა მიდგომას.

თუ გსურთ ბინის შეფასება, საოფისე ფართის შეფასება, კომერციული ფართის შეფასება, მიწის შეფასება, სახლის შეფასება ან სხვა ტიპის ქონების შეფასება, მოგვმართეთ. შეავსეთ შეკვეთის ფორმა და დაგიკავშირდით:


ელ.ფოსტა:  

shemphasebeli@gmail.com