ტრანსპორტის შეფასება

ტრანსპორტის შეფასება არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება.

ტრანსპორტის შეფასება შესაძლებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა მიზნებისათვის.

ამ მიმართულებაში შედის:


მსუბუქი ავტომობილის შეფასება;

სატვირთო ავტომობილის შეფასება, ტრაქტორის შეფასება;

ავტობუსის შეფასება, მარშუტკის შეფასება, ტრაილერის შეფასება;

სარკინიგზო ტრანსპორტის შეფასება, ვაგონების შეფასება;

საზღვაო ტრანსპორტის შეფასება: გემის შეფასება, კატერის შეფასება;

საჰაერო ტრანსპორტის შეფასება, თვითმფრინავის შეფასება, ვერტმფრენის შეფასება;

და სხვა.

შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალებების შეფასება ან გადაფასება საჭირო გახდეს კომპანიისთვის ბალანსზე აყვანის მიზნით ან უკვე ბალანსზე არსებული ქონების გადაფასებისას. შესაძლებელია სხვა მიზნებისთვის. მაგალითად სასამართლოსათვის და ასე შემდეგ.

ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ გჭირდებათ ტრანსპორტის შეფასება, დაგვიკავშირდით.