ტრანსპორტის შეფასება

ტრანსპორტის შეფასება არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება.

ტრანსპორტის შეფასება შესაძლებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა მიზნებისათვის.

ამ მიმართულებაში შედის:

ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის

ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის, ორგანიზაციებისთვის, კომპანიებისათვის.

იურიდიული პირებისათვის ქონების შეფასება შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა დანიშნულებით. კერძოდ:

მიწის ნაკვეთის შეფასება

მიწის ნაკვეთის შეფასება წარმოადგენს შეფასების კლასიკურ მიმართულებას. მიწა ყოველთვის იყო და არის ყველაზე დიდი კაპიტალი. იგი არის კეთილდღეობის საწინდარი ცალკეული ადამიანებისათვისაც და მთლიანად სახელმწიფოსთვისაც.