ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის

ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ქონების შეფასება იურიდიული პირებისათვის, ორგანიზაციებისთვის, კომპანიებისათვის.

იურიდიული პირებისათვის ქონების შეფასება შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა დანიშნულებით. კერძოდ:

 • ქონების ყიდვის ან გაყიდვის შემთხვევაში;
 • ქონების ბალანსზე ასაყვანად;
 • ქონების ბალანსიდან ჩამოსაწერად;
 • ქონების გადასაფასებლად;
 • ქონების დაგირავების შემთხვევაში;
 • ფინანსური ანგარიშგებისათვის;
 • საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის;
 • დაზღვევის შემთხვევაში;
 • კრედიტის აღების შემთხვევაში;
 • ზარალის განსაზღვრის შემთხვევაში;
 • და სხვა.

ჩვენ ვახორციელებთ არა მარტო უძრავი ქონების შეფასებას, არამედ მოძრავი ქონების შეფასებას, მანქანა დანადგარების შეფასებას, ყველა ტიპის აქტივების შეფასებას.

კომპანიებისათვის და ორგანიზაციებისათვის, რომლებსაც მუდმივი თანამშრომლობა აქვთ ჩვენთან ან აქვთ ასეთის სურვილი, რა თქმა უნდა მოქმედებს ფასდაკლებები ჩვენს მომსახურებაზე. 

თუ გსურთ ქონების შეფასება ან თანამშრომლობა ჩვენთან დაგვიკავშირდით და შევთანხმდებით ყველა ურთიერთსასარგებლო საკითხზე:


ელ.ფოსტა:  

shemphasebeli@gmail.com