ბინის შეფასება, სახლის შეფასება

ბინის და სახლის შეფასება წარმოადგენს ჩვენს ერთ-ერთ აქტიურ მიმართულებას. ცნობილია, რომ ბინა და სახლი ისევე, როგორც სხვა უძრავი ქონება, არის არა მარტო საცხოვრებელი ადგილი, არამედ ქონება. ეს არის კაპიტალი, თან საკმაოდ ძვირად ღირებული,

რომელიც მფლობელს აძლევს საშუალებას აიღოს კრედიტი ან გაყიდოს და მიღებული სახსრები დააბანდოს შეხედულებისამებრ. მაგალითად ბიზნესში ან შემოსავლიან პროექტში. 

მაგრამ იმისათვის, რომ შეგეძლოთ თქვენი კაპიტალის განკარგვა მაქსიმალურად მომგებიანად და ეფექტურად, აუცილებლად უნდა იცოდეთ მისი ღირებულება. 


ბინის შეფასება არის დღევანდელ დღეს ერთ-ერთი მოთხოვნადი ჩვენი საქმიანობის სფერო.

ჩვენს მიერ ბინის შეფასება და მისი ღირებულების დადგენა ხდება გამოკვლევების ჩატარების  შედეგად.

ბინის შეფასება საჭიროა სხვადასხვა შემთხვევებში.  კერძოდ: ბინადრობისთვის, სასამართლოსთვის, გირაოსთვის, ქონებრივი დეკლარაციისთვის, დაკრედიტებისთვის და ა.შ.

შეფასების ფასი განისაზღვრება ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოს სირთულეზე.

ასე, რომ მოგვმართეთ ბინის ან სახლის შეფასების სურვილის შემთხვევაში და მაქსიმალურად ოპერატიულად დაგეხმარებით.

დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტაზე:

shemphasebeli@gmail.com 

ან

საკონტაქტო ფორმის საშუალებით>>